Fotopuzzel wandeltocht

Beste deelnemer aan de Fotopuzzel Fietstocht,

Jac van Loenhout.

Wij zijn diep geschokt door het zeer plotselinge overlijden van Jac van Loenhout, lid van onze Kruisboogvereniging, op 24 november j.l. We kunnen het nog steeds niet bevatten. Jac was 1 van de drijvende krachten achter de organisatie van de Fotopuzzel Fietstocht. Hij zorgde ieder jaar voor een heel mooi prijzenpakket voor de prijsuitreiking,  kaarten konden bij hem aan huis worden gekocht hij was vaak in de weer voor de Fotopuzzel Fietstocht van KBV Ons Genoegen. We willen Jac nog van harte bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging en voor de Fotopuzzel Fietstocht heeft gedaan. We zullen hem nog vaak missen.

Fotopuzzel Winter Wandeltocht.

In navolging van de FotoPuzzel Fietstocht, organiseren we dit jaar voor het eerst ook een Fotopuzzel Wandeltocht. Er zijn een 2-tal wandeltochten uitgezet, waarbij men tevens foto’s op moet zoeken,van dingen die men onderweg tegen komt, en in de juiste volgorde moet plaatsen. Bij terugkomst moet men tevens het aantal stuks in De Pot weer raden.

Er is een wandeltocht van 10 km en een wandeltocht van 15 kilometer. Beide tochten starten en eindigen bij De Moerse Bossen. Bij de wandeltocht van 10 kilometer, is er halverwege 1 rustlocatie, waar men iets aangeboden krijgt. Bij de wandeltocht van 15 kilometer zijn er 2 pauze-locaties, waar men bij beide locaties iets aangeboden krijgt. Hiervoor ontvangt U tevens  1 of 2 muntjes als U een kaart koopt. Bij terugkomst bij de Moerse Bossen ontvangt u van De Moerse Bossen een kop soep.

Kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij De Moerse Bossen. De wandeltocht kan gelopen worden van vrijdag 3 december tot en met zondag 30 januari. De wandeltocht wordt op eigen gelegenheid gelopen en men kan de tocht ook gedurende meerdere dagen en meerdere keren wandelen. De Moerse Bossen is geopened vanaf 11.30 uur. Sluitingstijd is afhankelijk van de geldende richtlijnen van het RIVM op dat moment.

De Moersen Bossen is gesloten op:

  • Maandagen en dinsdagen
  • Vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari
  • Maandag 3 tot en met 7 januari

Voor de wandeltocht zijn tevens de richtlijnen van het RIVM in verband met de COVID-pandemie van toepassing. Wij willen u vriendelijk vragen de instructies en richtlijnen hieromtrent bij De Moerse Bossen en bij de rustlocaties (Café Neefs en het Pannehuske)  strict op te volgen. Tevens kan het zijn dat er binnen geen ruimte meer is; er zijn beperkingen opgelegd t.a.v het aantal mensen dat gelijktijdig binnen mag zijn. Wij hopen dat u daar dan respect voor heeft.

Wij willen u veel plezier toewensen met het wandelen van deze mooie en nieuwe FotoPuzzel Winter Wandeltocht

Met vriendelijke groet
KBV Ons Genoegen