Fotopuzzelwandeltocht verlengd tot 1 maart.

Goed nieuws: De Fotopuzzelwandeltocht is verlengd.
U kan deze tocht lopen, tot dinsdag 1 maart.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Restaurant & Brasserie:
“De Moerse Bossen”.
Rucphenseweg 30
4882KC Zundert

Fotopuzzel wandeltocht

Beste deelnemer aan de Fotopuzzel Fietstocht,

Jac van Loenhout.

Wij zijn diep geschokt door het zeer plotselinge overlijden van Jac van Loenhout, lid van onze Kruisboogvereniging, op 24 november j.l. We kunnen het nog steeds niet bevatten. Jac was 1 van de drijvende krachten achter de organisatie van de Fotopuzzel Fietstocht. Hij zorgde ieder jaar voor een heel mooi prijzenpakket voor de prijsuitreiking,  kaarten konden bij hem aan huis worden gekocht hij was vaak in de weer voor de Fotopuzzel Fietstocht van KBV Ons Genoegen. We willen Jac nog van harte bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging en voor de Fotopuzzel Fietstocht heeft gedaan. We zullen hem nog vaak missen.

Fotopuzzel Winter Wandeltocht.

In navolging van de FotoPuzzel Fietstocht, organiseren we dit jaar voor het eerst ook een Fotopuzzel Wandeltocht. Er zijn een 2-tal wandeltochten uitgezet, waarbij men tevens foto’s op moet zoeken,van dingen die men onderweg tegen komt, en in de juiste volgorde moet plaatsen. Bij terugkomst moet men tevens het aantal stuks in De Pot weer raden.

Er is een wandeltocht van 10 km en een wandeltocht van 15 kilometer. Beide tochten starten en eindigen bij De Moerse Bossen. Bij de wandeltocht van 10 kilometer, is er halverwege 1 rustlocatie, waar men iets aangeboden krijgt. Bij de wandeltocht van 15 kilometer zijn er 2 pauze-locaties, waar men bij beide locaties iets aangeboden krijgt. Hiervoor ontvangt U tevens  1 of 2 muntjes als U een kaart koopt. Bij terugkomst bij de Moerse Bossen ontvangt u van De Moerse Bossen een kop soep.

Kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij De Moerse Bossen. De wandeltocht kan gelopen worden van vrijdag 3 december tot en met zondag 30 januari. De wandeltocht wordt op eigen gelegenheid gelopen en men kan de tocht ook gedurende meerdere dagen en meerdere keren wandelen. De Moerse Bossen is geopened vanaf 11.30 uur. Sluitingstijd is afhankelijk van de geldende richtlijnen van het RIVM op dat moment.

De Moersen Bossen is gesloten op:

 • Maandagen en dinsdagen
 • Vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari
 • Maandag 3 tot en met 7 januari

Voor de wandeltocht zijn tevens de richtlijnen van het RIVM in verband met de COVID-pandemie van toepassing. Wij willen u vriendelijk vragen de instructies en richtlijnen hieromtrent bij De Moerse Bossen en bij de rustlocaties (Café Neefs en het Pannehuske)  strict op te volgen. Tevens kan het zijn dat er binnen geen ruimte meer is; er zijn beperkingen opgelegd t.a.v het aantal mensen dat gelijktijdig binnen mag zijn. Wij hopen dat u daar dan respect voor heeft.

Wij willen u veel plezier toewensen met het wandelen van deze mooie en nieuwe FotoPuzzel Winter Wandeltocht

Met vriendelijke groet
KBV Ons Genoegen

Uitslag fietstocht

Beste deelnemer aan de FotoPuzzel Fietstocht van Ons Genoegen,

Op zondag 12 september j.l. heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de fotopuzzelfietstocht van KBV Ons Genoegen.  Dit jaar hebben er weer veel fietsers meegedaan met deze fietstocht, die in juli en augustus kon worden gereden. De lengte van het touwtje in de glazen pot gaf dan ook weer de doorslag. De lengte was 4,051 cm.  Iedereen die alle foto’s heeft gevonden, en 516 cm onder of boven dit getal zit, heeft een prijs gewonnen. Het is wel zo dat de lengte in cm’s opgegeven moest worden; opgaven in meters zijn niet goed bevonden. Wij willen de initiatiefnemers van deze tocht, Piet van de Kieboom en Frans van Nispen, nogmaals van harte bedanken voor het uitzetten van deze mooie tocht en de duidelijke foto’s.  Veel deelnemers hebben wederom hun complimenten en waardering uitgesproken voor de Fotopuzzel Fietsttocht. Onze sponsoren hebben ruim 50 prijzen beschikbaar gesteld.

Bijgaand ontvangt u de uitslag van deze tocht. Het getal achter de naam geeft het aantal cm’s van het touwtje aan,  dat afwijkt van de werkelijke lengte.

De prijzen kunnen tot en met zondagmiddag 10 oktober worden afgehaald bij De Moerse Bossen aan de Rucphense weg.  Wij willen iedereen danken voor zijn of haar deelname en hopen iedereen volgend jaar weer te zien.

KBV Ons Genoegen organiseert dit jaar tevens een Fotopuzzel Wandeltocht. Deze kan in december worden gewandeld. Nadere berichten volgen nog.

Kruisboogvereniging Ons Genoegen

Eric Hereijgers

Klik hier voor de uitslag.

Fout in de routebeschrijving

Beste deelnemer aan de Fotopuzzel Fietstocht van Ons Genoegen,
Er staat in de routebeschrijving helaas een foutje.

 • Bij Punt 37 staat nu “Blijft Van Den Bergstraat”
 • Bij punt 37 moet echter staan: “is Pastoor De Bakkerstraat”
 • Punt 38 wordt hierdoor dan  “ Blijft Pastoor De Bakkerstraat”

De rest is weer correct.

Fotopuzzelfietstocht van start

Beste deelnemer aan de fotopuzzel fietstocht van Ons Genoegen,

In het verleden heeft u 1 of meerdere keren deelgenomen aan de fotopuzzel fietstocht van Kruisboogvereniging “Ons Genoegen” te Stuivezand.  Dit jaar organiseren wij deze tocht voor  de 22e keer.

Corona virus.

Het doet ons goed, dat we deze tocht ook dit jaar weer kunnen organiseren, gegeven de bijzondere omstandigheden door het Coronavirus. Deelnemers aan de fotopuzzel fietstocht zullen de richtlijnen, zoals deze worden geadviseerd en opgelegd door het RIVM, dienen te respecteren en op te volgen. We gaan er van uit dat alle deelnemer dit zullen doen.

Vertreklocatie “De Moerse Bossen, Rucphenseweg 30 te Zundert”.

De fietstocht zal dit jaar weer starten en aankomen bij Restaurant & Brasserie “De Moerse Bossen”, Ruchpenseweg 30, 4882 KC Zundert.  Een zeer mooie locatie, met veel parkeergelegenheid, een mooie speeltuin, een grote en kleine kaart enzovoorts.

De fietstocht is ca. 35 kilometer lang en voert langs de mooie bos- en buitengebieden van Zundert. De routebeschrijving en een overzicht met een 30-tal foto’s, van dingen die men op moet zoeken tijdens de fietstocht, zijn dit jaar in verband met het Corona virus alleen verkrijgbaar zijn bij:

 • Restaurant & Brasserie “De Moerse Bossen”, Rucphenseweg 30, 4882 KC Zundert
  • Iedere dag geopend. Op zondag vanag 10.00 uur; andere dagen vanaf 11.00 uur
 • Jac van Loenhout, Burgemeester Kievitslaan 14, Klein Zundert (tel.: 06 42 00 26 78)
 • Café,- eet en feestgelegenheid De Tijd, Antwerpseweg 24, 4891 CP Rijsbergen
 • Alfons IJscreaties , Breedschotsestraat 4, 4891 PL Rijsbergen

Ook dit jaar ontvangt u een consumptiebon voor een consumptie bij Grand Café-Restaurant “De Bocht” in Wernhout. De prijs voor een kaart met de fietsroute, een overzicht van de foto’s en de consumptiebon, bedraagt dit jaar € 6.00.

De fotopuzzel fietstocht kan gereden worden van 1 juli tot en met 31 augustus. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze website  www.fotopuzzelfietstocht.nl; daar vindt u ook onze Privacy Policy. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 12 september, om 15.00 uur. In verband met het Corona virus, zullen er dit minder prijzen beschikbaar zijn dan in voorgaande jaren. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Als er foto’s vervallen zal dit op onze website worden vermeld. Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet en wensen u veel plezier toe bij deze tocht.

Met vriendelijke groeten,

Kruisboogvereniging  “Ons Genoegen”

Uitslag fotopuzzelfietstocht

Op zondag 13 september j.l. heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de fotopuzzelfietstocht van KBV Ons Genoegen.  Dit jaar hebben er een record aantal deelnemers meegedaan aan deze fietstocht, die in juli en augustus kon worden gereden. Er zijn ca. 200 kaarten méér afgehaald, dan vorig jaar. Het aantal gedroogde bonen in de pot gaf dan ook weer de doorslag. Dat waren er 3,054. Iedereen die alle foto’s heeft gevonden én maximaal 146 bonen onder of boven dit getal zit, heeft een prijs gewonnen. Wij willen de initiatiefnemers van deze tocht, Piet van de Kieboom en Frans van Nispen, nogmaals van harte bedanken voor al hun hulp en ondersteuning bij de organisatie van deze mooie tocht.  Veel deelnemers hebben hun complimenten en waardering uitgesproken voor de Fotopuzzel Fietsttocht.

Onze sponsoren hebben een 50-tal prijzen beschikbaar gesteld. Hiervoor onze grote dank.
Onderstaand vindt u de uitslag met de prijswinnaars. Deze is tevens als bijlage bijgesloten.
De prijzen kunnen tot en met Zondagmiddag 11 oktober worden afgehaald bij De Moerse Bossen aan de Rucphense weg.
Wij hopen dat u volgend jaar weer meedoet met deze mooie fietstocht.

Kruisboogvereniging Ons Genoegen

Klik hier voor de uitslag 

Foto u is vervallen

Beste deelnemers, bij deze delen wij u mee, dat foto “U” is afgevallen.
U hoeft deze foto dus niet meer te zoeken.

Foto 3 is vervallen

Foto 3 is helaas komen te vervallen, dit omdat deze onderste boven staat.

Richtlijnen RIVM Fotopuzzelfietstocht 2020

Beste deelnemer aan de fotopuzzel fietstocht van Ons Genoegen,

We zijn verheugd dat u ook dit jaar weer meedoet met onze alom bekende fotopuzzel fietstocht .

Het is dit jaar een bijzonder jaar in verband met het Corona virus. Daarom will we u ook vriendelijk doch dringend verzoeken de volgende richtlijnen op te volgen en de aanwijzingen van de medewerkers van “De Moerse Bossen”  en restaurant “De Tijd”, alsmede van de organisatoren van deze tocht, te respecteren

Richtlijnen voor het rijden van de Fotopuzzel Fietstocht van Ons Genoegen:

 1. Indien u symptomen heeft, die zouden kunnen duiden op een Corona infectie, dan is het NIET toegestaan om deel te nemen aan de fietstocht. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:
  1. Verhoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  2. Hoesten
  3. Benauwdheid
  4. Verhoging of koorts
  5. Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 2. Opvolgen van de actuele richtlijnen van het RIVM omtrent het Corona virus
 3. Opvolgen van de richtlijnen die gelden bij De Moerse Bossen
 4. Opvolgen van de richtlijnen die gelden bij restaurant De Tijd in Rijsbergen
 5. Altijd minimaal 1.5 meter afstand houden
 6. In kleine groepjes fietsen conform richtlijnen RIVM
 7. Was vaak uw handen.
 8. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 9. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 10. Schud geen handen.
 11. Deponeer de fietskaarten in de daarvoor bestemde bak bij De Moerse Bossen.

Wij danken u voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten,

Kruisboogvereniging  “Ons Genoegen”