Skip to main content

PRIVACY VERKLARING FOTOPUZZELFIETSTOCHT ONS GENOEGEN
Versie 1 d.d. 10 juni 2018

Privacy is een grondrecht en daartoe is er een nieuwe privacywetgeving ingevoerd op 25 mei 2018. Bij
het organiseren van onze Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen verwerken wij persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De commissie van Ons Genoegen, die de fietstocht organiseert, verwerkt de persoonsgegevens; deze is
te bereiken via het e-mail adres webmaster@kbvonsgenoegen.nl.
Deze commissie krijgt de persoonsgegevens van uzelf via het deelnameformulier. Dit formulier ontvangt
u bij deelname aan de Fotopuzzelfietstocht. Op dit formulier vult u uw gegevens in. U bent niet
verplicht om deze gegevens in te vullen. U vult alleen de gegevens in die u met ons wilt delen.
Onderstaand wordt aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens
Ons Genoegen verwerkt uw gegevens in een overzicht in een excel bestand en een adreslabelbestand.
Dit betreft de achternaam, de straatnaam, postcode, woonplaats en uw emailadres. We registreren
alleen de gegevens die u heeft ingevuld op het invulformulier; indien de postcode ontbreekt, dan vullen
wij dit aan. Iedereen die de kaart heeft ingevuld, is akkoord gegaan met ons privacy reglement.
Men is akkoord gegaan door actief de naam, adres en woonplaats in te vullen.

 

Daarin staat dat de naam en adres vermeld wordt.

Doeleinden
Ons Genoegen verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor:
– Het 1 keer per jaar sturen van een schriftelijke uitnodiging om wederom deel te nemen aan de
Fotopuzzelfietstocht. Dit sturen wij alleen naar de deelnemers die hun volledige adres hebben
ingevuld.
– Het via de e-mail uitsturen van informatie over de Fotopuzzel Fietstocht van Ons Genoegen. Dit
betreft de aankondiging dat de Fotopuzzelfietstocht in dat jaar weer is gestart, een aantal
updates betreffende informatie over eventuele wijzigingen en aanvullingen over de fietstocht,
de uitnodiging voor de prijsuitreiking en de uitslag van de eerste 100 prijswinnaars van de
fietstocht. Bij de uitslag van de eerste 100 prijswinnaars wordt alleen de achternaam, de
straatnaam, de woonplaats en de gewonnen prijs vermeld.
– Het 1 keer per jaar uitsturen van een e-mail met een uitnodiging voor deelname aan een
Fotopuzzel Fiestocht die in Chaam wordt gereden, waarvan de opbrengsten gaan naar Alpe
d’HuZes.

Verstrekking aan derden
Ons Genoegen zal de persoonsgegevens die we bewaren niet delen met anderen en niet voor anderen
beschikbaar maken. Deze gegevens staan nergens op een website vermeld en zijn slechts beschikbaar bij
2 commissieleden.

Over het bewaren van uw gegevens
Ons Genoegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in
deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang
zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Over de beveiliging van uw gegevens
Ons Genoegen vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of diefstal.
Onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens stellen wij ook niet op prijs. Daarom heeft Ons
Genoegen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Gebruik van Cookies

De Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen Website gebruikt “cookies” om u te helpen
de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein
tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde
schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een
programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen.
Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden
gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft
toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel
om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te
lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina.
Bijvoorbeeld, als u Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen pagina’s individualiseert,
of u zich registreert bij een Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen website of
services, zal de cookie Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen  helpen bepaalde
informatie over u te herinneren voor latere bezoeken.
Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw
persoonlijke gegevens. Wanneer u
terugkeert naar dezelfde Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen  website, zal de
informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u
makkelijk de op u afgestemde Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen website kenmerken kunt
gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De
meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal
de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit
te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik
van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede
werking van de interactieve kenmerken van Fotopuzzel Fietstocht Ons Genoegen
services of Websites die u bezoekt.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ons Genoegen, laat dit dan
vooral aan ons weten. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Webmaster@kbvonsgenoegen.nl
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Kruisboogvereniging Ons Genoegen, te Stuivezand
Adres secretariaat:
Lage Vaartkant 38
4872ND Etten-Leur